Search

Tri elementa balansa

Kada balansiramo mi uskladimo centar gravitacije našeg tela sa gravitacionim poljem Zemlje, i bukvalno se postavimo u fizički balans sa osnovnom silom prirode. Tri glavna elementa balansa su poravnanje, snaga i pažnja. PORAVNANJE tela sa gravitacijom je ključno, ono omogućava balans, ali naše kosti ne mogu same da se postave u poravnanje, potrebni su im mišići da ih postave u položaj, održe i koriguju, ako je potrebno. Tu dolazimo do snage. SNAGA nam omogućava da uđemo, održi

Balans

Balans nije statički. To je dinamičko stanje. Kada tražimo balans imamo prirodnu tendenciju da se za nešto držimo. Paradoksalno, najbolji način da nađemo balans je da se pustimo. Život je stalni tok. Balans nije u postizanju savršenstva, već u prepoznavanju večnog toka svega. Na časovima joge balans ne održavamo tako što smo potpuno nepomični, već neprekidnim naporom da se centriramo i ponovo nađemo balans, da osvežavamo balans iz trenutka u trenutak. Ovo ne dovodi u balans s