Search

Kada smo počeli da govorimo jedni drugima da se ispravimo? Držanje iz perspektive istoričara

Po istoričaru Sander Gillmanu instrukcije da stojimo uspravno imaju koren u vojnom drilu u 16. veku, a do kraja 18. veka su dobile šire značenje. Držanje je postalo način da se osoba transformiše u nekog drugog, kao i način da se sprovodi disciplina. Ove ideje su prešle u civilni život tokom 18. veka. U 19. veku stav je postao blisko povezan sa zdravljem i bolešću, sa trendovima kao što je švedska gimnastika, uvodeći ideju idealnog stava i patološkog stava – kifoza, lordoza,