Search

Da li postoji ispravan i pogrešan način disanja dok vežbamo?

Ovaj post je inspirisan predavanjem Leslie Kaminoffa koje sam juče odgledala na jednoj online platformi. Kaminoff disanje definiše kao promenu oblika grudne i trbušne šupljine. Ako nema promena u obliku šupljina, nema disanja. Promena oblika jedne šupljine utiče na drugu. Iza grudne i trbušne šupljine se nalazi kičma. Kada se menja oblik kičme, menja se oblik disanja. To je jedno od briljantnih obeležja Desikacharevog učenja. Ne možemo da pomeramo kičmu u bilo kom smeru, a da