Search

Tri elementa balansa

Kada balansiramo mi uskladimo centar gravitacije našeg tela sa gravitacionim poljem Zemlje, i bukvalno se postavimo u fizički balans sa osnovnom silom prirode. Tri glavna elementa balansa su poravnanje, snaga i pažnja. PORAVNANJE tela sa gravitacijom je ključno, ono omogućava balans, ali naše kosti ne mogu same da se postave u poravnanje, potrebni su im mišići da ih postave u položaj, održe i koriguju, ako je potrebno. Tu dolazimo do snage. SNAGA nam omogućava da uđemo, održi