Search

Uzemljenje

Biti uzemljen može da znači dve stvari: - biti potpuno prisutan u telu - biti povezan sa zemljom U ovom postu baviću se uzemljenjem kao načinom da svesnost vratimo u telo tj. u sadašnji trenutak. Uzemljujuće vežbe su način da se čvrsto usidrimo u sadašnjost. One nas vraćaju u kontakt sa sadašnjim trenutkom, sa ovde i sada. Glavni cilj ovih vežbi je da povežemo um i telo, kroz čula, tako da rade zajedno. Senzorne uzemljujuće tehnike koriste moć čula da pažnju ukorene u sadašnj