Search

Da li postoji ispravan i pogrešan način disanja dok vežbamo?

Updated: May 16, 2020

Ovaj post je inspirisan predavanjem Leslie Kaminoffa koje sam juče odgledala na jednoj online platformi.


Kaminoff disanje definiše kao promenu oblika grudne i trbušne šupljine. Ako nema promena u obliku šupljina, nema disanja. Promena oblika jedne šupljine utiče na drugu.


Iza grudne i trbušne šupljine se nalazi kičma. Kada se menja oblik kičme, menja se oblik disanja. To je jedno od briljantnih obeležja Desikacharevog učenja. Ne možemo da pomeramo kičmu u bilo kom smeru, a da ne utičemo na oblik i zapreminu abdominalne i torakalne šupljine.


U odnosu na to Desikachar je zaključio da fleksije treba raditi sa izdahom, ekstenzije sa udahom, što u slučaju krava/mačka sekvence znači da u položaju krave udišemo, a u položaju mačke izdišemo.


Ali to nije jedini način.


Ako obrnemo uobičajeno disanje u mačka/krava položajima, pa udahnemo sa mačkom, onda udišemo zadnjom stranom pluća, a pluća su veća sa zadnje strane grudnog koša, nego prednje (60% kapaciteta pluća je sa zadnje strane). Još jedan razlog zašto bismo mačku radili sa udahom je to što sa udahom kičma ide u fleksiju (zaobli se torakalni deo leđa), dok se sa izdahom vraća u neutralni položaj, i čak malo u ekstenziju.


Leslijev predlog je da studentima damo da sami dođu do toga koji način disanja u mačka/krava sekvenci ima smisla za njih, a onda da tražimo da obrnu, kao i da radije koristimo istraživanje nego govorimo šta i kako bi trebalo da rade i osećaju. Kaminoff je primetio da kada početnicima koji nemaju predstavu o tome kako bi trebalo da dišu u ovoj sekvenci kaže da dišu kako osećaju da je prirodno, dobar deo njih udahne sa mačkom. Ne znači da su jedni upravu, a drugi ne. To je stvar preferencije.


Ne postoji obrazac disanja koji je ispravan ili pogrešan, sve zavisi od toga šta želimo da postignemo. Ako stalno radimo stvari na jedan način, dobijamo iste rezultate i rizikujemo da naša joga praksa podržava određene navike koje možda nisu najbolje za nas.


#disanje #joga #mačka/krava #lesliekaminoff


216 views0 comments

Recent Posts

See All