Search

Tri elementa balansa

Updated: Aug 12, 2020

Kada balansiramo mi uskladimo centar gravitacije našeg tela sa gravitacionim poljem Zemlje, i bukvalno se postavimo u fizički balans sa osnovnom silom prirode.


Tri glavna elementa balansa su poravnanje, snaga i pažnja.


PORAVNANJE tela sa gravitacijom je ključno, ono omogućava balans, ali naše kosti ne mogu same da se postave u poravnanje, potrebni su im mišići da ih postave u položaj, održe i koriguju, ako je potrebno. Tu dolazimo do snage.


SNAGA nam omogućava da uđemo, održimo i prilagođavamo poravnanje. Dok nam je u početku potrebno dosta snage, što smo iskusniji u balansima, to smo veštiji u tome kako da iskoristimo strukturu kostiju da podrži težinu našeg tela, i manje trošimo energiju mišića za to. I tu dolazimo do pažnje.


PAŽNJOM kontinuirano nadgledamo poravnanje kako bismo znali kako da ga korigujemo iz trenutka u trenutak. Toliko toga treba koordinisati, čak i u jednostavnijim stojećim balansima. Nervni sistem treba da odgovori na pitanja poput gde se nalazi ruka, noga, glava, gde je gore, dole, i za prikupljanje informacija koristi čulo vida (i zbog toga nam je bitno da nađemo tačku fokusa, kao referentnu tačku), nervne zavšetke u zglobovima, mišićima, koži. Centar za ravnotežu u srednjem uhu, koji pomaže da odredimo položaj glave, igra značajnu ulogu u celom procesu. Mozak prikuplja informacije gde smo i poredi sa slikom gde želimo da budemo i onda pravi korekcije. Od značaja je i koliko brzo je mozak u stanju da sve ovo uradi, kako ne bismo ispali iz balansa.


#balans #poravnanje #snaga #pažnja #joga

36 views0 comments

Recent Posts

See All